Wycieczki do Lublina i okolic

kul.jpgLUBLIN Z POKAZAMI Z FIZYKI.

W ramach akcji pod hasłem „POZNAJMY LUBLIN – STOLICĘ WOJEWÓDZTWA” skierowananej do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych przedstawiamy program wycieczki w ktorym uwzględniliśmy tak bardzo popularne wśród młodziezy pokazy z fizyki.


1. Pobyt w Lublinie rozpoczynamy od Pokazów z Fizyki. Pokazy są przeznaczone głównie dla uczniów, nauczycieli a także dla wszystkich innych osób zainteresowanych fizyką. Ideą Pokazów z Fizyki jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, ciekawych a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych jak i te, które przy pomocy prostych środków można przeprowadzić we własnym zakresie.

3. Kolejnym punktem programu jest seans filmowy w Kinie 3D,

2. Następnie z przewodnikiem zwiedzamy dziedziniec KUL i kościół uniwersytecki, a następnie poznajemy najcenniejsze zabytki Starego Lublina na trasie królewskiej: Wzgórze Zamkowe – Brama Grodzka – ulica Grodzka – Plac Farny – kamienice przy Rynku – Stary Ratusz – Brama Krakowska – Archikatedra.

5. Na zakończenie pobytu zapraszamy uczestników wycieczki do jednej z Galerii Handlowych Lublina


W cenę wyjazdu wliczono:

1. licencjonowanego przewodnika lubelskiego,
2. pokazy z fizyki,
3. bilety do Kina
4. ubezpieczenie NNW.

Cena została skalkulowana dla grupy  40 uczniów + 3 osoby opieki (dodatkowa opieka płatna 25 zł/os).
Kolejność realizacji poszczególnych punktów programu przedstawia przewodnik.
Istnieje możliwość wynajmu autokaru za dodatkową odpłatnością.

Cena wyjazdu: 41 zł/osobę

powrót